《Skylar Greyᴸʸʳᶦᶜ》Coming Home, Pt. II – Top Hot Tik Tok | 0:39 ♫Top Nhạc Tik Tok Tháng 1
Coming Home, Pt. II – Skylar Grey [Vietsub]

📺 Xem nhiều hơn:
👉 Đăng ký kênh ủng hộ bọn tớ:

★★★★★★VOCABULARY(từ vựng)★★★★★★
– Blood(n) ▶ máu
– Dry(v) ▶ khô
– Underneath(prep) ▶ bên dưới
– Wind(n) ▶ gió
– Rise(v) ▶ tăng lên, nổi lên
– Fill(v) ▶ lấp đầy
– Sail(n) ▶ cánh buồm
– Doubt(v) ▶ nghi ngờ
– Hate(v) ▶ ghét
– No matter what/whatever it takes ▶ dù có ra sao đi chăng nữa
– Home(n) ▶ nhà, gia đình / house(n) ▶ ngôi nhà
– Tell(v) ▶ nói, kể
– World(n) ▶ thế giới
– Rain(v) ▶ cơn mưa
– Wash(v) ▶ rửa, giặt
– Pain(n) ▶ nỗi đau
– Know(v) ▶ hiểu, biết
– Kingdom(n) ▶ vương quốc
– Await(v) ▶ chờ đợi
– Forgive(v) ▶ tha thứ
– Mistake(n) ▶ lỗi lầm
– Far(adv) ▶ xa
– Belong(v) ▶ thuộc về
– Dark(n) ▶ bóng tối
– Dawn(n) ▶ bình minh

🎵 Follow Top Tik Tok:

🎵 Follow Skylar Grey:

📸 Background:
Artwork from (Pixiv):
Artist: かにぱんだ

🎤 Lyrics:
And the blood will dry, underneath my nails
And the wind will rise up, to fill my sails

See you can doubt, and you can hate
But I know, no matter what it takes

I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain wash away, all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming

Still far away, from where I belong
But it’s always darkest before the dawn

See you can doubt, and you can hate
But I know, no matter what it takes

I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain wash away, all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming home
Let the rain wash away, all the pain of yesterday
I know my kingdom awaits and they’ve forgiven my mistakes
I’m coming home
I’m coming home
Tell the world I’m coming
Home

Tags: #cominghomept2 #nhactiktok #toptiktok

Nguồn:https://cinausp.org/

29 thoughts on “《Skylar Greyᴸʸʳᶦᶜ》Coming Home, Pt. II – Top Hot Tik Tok | 0:39 ♫

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *