One thought on “ADD thẻ vào Facebook Quảng cáo Facebook Ngon Lành 2018

  1. cho mình hỏi nạp số dư như nào. mình add theo bạn hướng dẫn rồi nhưng k biết nạp số dư vào như nào.
    hay là cứ thế chạy quảng cáo thôi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *