Ai Chờ Ai Cover – Lyric Video (ChrisNguyen, Sea Bơ, EricNguyen)Ai Chờ Ai Cover – Gửi ngày Valentine –

“Sợi tơ duyên đứt đi rồi có nối lại được không?”‘

Soundcloud:
MP3 Zing:
Facebook:

Piano: Chris Nguyen

Vocal: Sea Bơ

Rapper: Eric Nguyễn

Dành cho một tuổi trẻ ta có

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/giai-tri

3 thoughts on “Ai Chờ Ai Cover – Lyric Video (ChrisNguyen, Sea Bơ, EricNguyen)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *