Ai đã Unfriend bạn trên Facebook?Facebook là một công cụ để chúng ta giữ liên lạc với bạn bè và có thêm nhiều bạn mới, nên mỗi khi có ai đề nghị kết bạn thì Facebook sẽ thông báo ngay. Nhưng nếu có ai hủy kết bạn , hay nói cách khác là Unfriend chúng ta trên Facebook thì làm sao biết được?

Nguồn:https://cinausp.org/

One thought on “Ai đã Unfriend bạn trên Facebook?

  1.   cài plugin chả có tác dụng , cài xong nó hiện thông báo  bị unf nhưng khi tôi vào thì nó lại  hiện fb  chưa bị unf ,   hoặc ngày hôm đó có 4 ng unf tôi nhưng nó chỉ hiện 1 tin báo unf  , như vậy là sao ????

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *