Ailee feat. Ailee – I Will Show You (Duo version)Volvemos a revivir el canal de YouTube con un video random realizado por nuestra editora que apenas tiene vida (?) Nos encantaría tenerlo más activo, pero la universidad y el trabajo nos lo impiden 🙁

Recientemente Ailee grabó una versión especial de IWSY para la APP ‘Everysing’ donde podes cantar a dúo con ella, se nos ocurrió hacer un video fanmade de Ailee cantando consigo misma, ¡Esperamos que les guste!

Edición: Maga para Ailee Argentina

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/cong-nghe

28 thoughts on “Ailee feat. Ailee – I Will Show You (Duo version)

 1. I like u sing 🎶 ❤️🥰 listen and feel as so happy as two different people 💕 ❤️ fan Cambodia 🇰🇭 ❤️

 2. Nê ga sa jun rô sư gô chi gô
  Nê ga sa jun huang sú pu ri gô
  Jì gừm gừm nón, gừ yô màn ná
  Tô út gô ít gét ji
  Gư rô kê jo át đôn gô ni
  Na bô ri gô tô na nan kừm
  Ồ mà nà đố,ồ tồ kề đố
  Ya hê ya han gố ni
  Rồ rư a mu ri ji u lề đồ
  Hàm kê han ná si ô ma ìn đê
  Jì nan si ga ni ố gư hê sô
  Jặt ku mừn mu ri hư rư jì má
  Bố yô ju gề,quan jon hi đa la jìn na
  Bố yô ju gê,qon sin đô yê pô jìn na
  Bá bô chô rôm sà ran tê mù nê
  Tồ nàn nô tê mú nề,u ri a nư lê
  Đô mốt jin nam ya man na
  Kốt bố yô ju gê,nô bu đa hen bố kàn na
  Nố ốp si đô sư pư ji à na
  Mù nồ ji ji á nà, boy you gotta be aware

  Ca 2

  San tư ta gê mố ri ba kư go
  Yong sông đư rô hoa jang đô ha gô
  Hà i hi rê ya bưn chì má
  Mô đu na đô rá boa
  Ù yon hi ra đô nô man nà yon
  Nu ni bu si gê o sô jù yon
  Nồ lan NÍ mố sup qi rô han chê
  Tồ ga tô gák gô rô ga rô hế oh
  Bố yô ju gề,quan jon hi đa la jìn na
  Bố yô ju gê,qon sin đô yê pô jìn na
  Bá bô chô rôm sà ran tê mù nê
  Tồ nàn nô tê mú nề,u ri a nư lê
  Đô mốt jin nam ya man na
  Kốt bố yô ju gê,nô bu đa hen bố kàn na
  Nố ốp si đô sư pư ji à na
  Mù nồ ji ji á nà, boy you gotta be aware

  Ca cuối

  Ni ga got đôn ban ji bô ri gô
  Ni ga sót đôn qon ji ji u gồ
  Mì yon ộp si hu huê ộp si
  I yô yu gô ya,( nô rư i ju lê)
  …………….
  Nồ sụp nô yép pô jan nà
  U ji a nư lê
  Đô mốt jin nam ya man na
  Kốt bố yô ju gê,nô bu đa hen bố kàn na
  Nố ốp si đô sư pư ji à na
  Mù nồ ji ji á nà, boy you gotta be aware

 3. Корейские актеры и певцы (ицы) это сильно, стильно, прекрасно, красиво!Я не понимаю слова, но чувствую о чем говориться в песнях. Хочется вместе страдать, танцевать и веселиться.Но не это главное, главное тембр голоса такой сильный но в тоже время нежный и завораживающий, манящий, ласкающий слух. Спасибо.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *