Alan Walker – Alone & Sing Me To Sleep ( MASHUP cover by J.Fla )You can stream all of my songs here;
Spotify:
Apple Music:
Amazon:
Deezer:
Anghami:
Netease:
KKBox:
QQ:
Melon:
Naver:

#10Msubscribers #loveyouguys #gardeners

ALSO Check out my new MERCH site –

Don’t forget to subscribe, like and leave a comment.

YouTube:
Facebook:
Twitter:
Instagram:

Nguồn:https://cinausp.org/

25 thoughts on “Alan Walker – Alone & Sing Me To Sleep ( MASHUP cover by J.Fla )

 1. 너가 하나님이 주신 특별한것같던
  내멜로디를 다 파괴시켜버렸어

  언제부르게될지도 몰라
  천국에서도 자살하면 그노랜 영영 못부르겠지

 2. LLLL.
  LLLL
  LLLL
  LLLL
  LLLL
  LLLLLLLLLLLLLLL
  LLLLLLLLLLLLLLL

  OOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOO
  OOO OOO
  OOO OOO
  OOO OOO
  OOOOOOOOOOOO
  OOOOOOOOOOOO

  VVV VVV
  VVV VVV
  VVV VVV
  VVV VVV
  VVV VVV
  VVV VVV
  VVVVVVVV
  VVVVVV

  EEEEEEEEEEEEEEEEEE
  EEEEEEEEEEEEEEEEEE
  EEEE
  EEEE
  EEEE
  EEEEEEEEEEEEEEEEEE
  EEEEEEEEEEEEEEEEEE
  EEEE
  EEEE
  EEEE
  EEEEEEEEEEEEEEEEEE
  EEEEEEEEEEEEEEEEEE

 3. 우연히 발견한 POP 가수가 한국인일줄은 깜놀 근데 아직까지 한국말을 못들어봤다 오늘부터 팬할게요^^

 4. t đg thắc mắc ko biết nhỏ này có chỉnh giọng hay j ko mà chưa thấy hát biểu diễn trên sân khấu ngoài đời baoh, nhg mà đù má hát hay vl

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *