Âm Dương Sư [Live]: Vượt Hằng tầng 10 với Cẩu, dùng lửa bét nhèLịch stream: 8h tối các ngày trong tuần
Mọi người có câu hỏi gì hãy inbox về page FB:

[Garena âm dương sư]

Nguồn:https://cinausp.org/

27 thoughts on “Âm Dương Sư [Live]: Vượt Hằng tầng 10 với Cẩu, dùng lửa bét nhè

  1. Ber ơi mình team tửu, nắng, cẩu, sò, huệ thì qua sao vậy, nắng với huệ mình có 5 hột à, chưa qua được tầng 10 nữa

  2. Mang 2 hắc bé full skill (2 6 hột), huệ, sò với momo :)))))) chỉ cần build công kháng chí mạng châm nữ cho hắc và địa tạng máu kháng chí mạng (máu) cho 3 bé sp cũng ok

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *