22 thoughts on “Âm Dương Sư: Thanh Hành Đăng (Aoandon) – Gây khó chịu với khả năng hút lửa, quấy rối tình bạn

  1. Khúc cuối bảo damage biến thiên nhìu. Haiz. Nói như mới biết chơi. Là do Âm dương sư có giáp khá cao nên st nhận vào thấp là phải.

  2. Hằng phải max skill 2 mới xài ngon dc. Trước mới chơi, hiến mất Hằng, giờ tiếc quá chừng 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *