One thought on “bác đại diện họ nhà Trai Phát biểu quá đỉnh trong lễ đính hôn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *