bài tập vẽ kỹ thuật.cvct3vẽ kỹ thuật hình chiếu vuông góc mail : nhan07kckct@yahoo.com
Bản vẽ là một phương tiện truyền thông giữa các nhà kỹ thuật. Trong ngành kỹ thuật cơ khí tuỳ theo yêu cầu, mục đích cần truyền thông mà người ta đề ra các loại bản vẽ khác nhau. Trong phạm vi vẽ kỹ thuật cơ khí chúng tôi chỉ tập trung vào các bản vẽ cơ khí chiếu phẳng hai chiều cổ điển
Vẽ kỹ thuật là môn học kỹ thuật cơ sở được dạy ở các trường đại học kỹ thuật nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về cách đọc và lập bản vẽ kỹ thuật. Nhờ những bản vẽ này mà người cán bộ kỹ thuật nói rõ được ý đồ thiết kế của mình và thực hiện được ý đồ đó

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/meo-vat

21 thoughts on “bài tập vẽ kỹ thuật.cvct3

  1. chào anh!
    a có file những bài tập trên không ak, cho em xin để luyện tập ak, cảm ơn anh rất nhiều
    ngoc.phunguyen5555@gmail.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *