Bài thơ: CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ (Bà huyện Thanh Quan)CHIỀU HÔM NHỚ NHÀ (Bà huyện Thanh Quan)

Chiều trời bảng lảng bóng hoàng hôn,
Tiếng ốc xa đưa lẩn trống đồn.
Gác mái, ngư ông về viễn phố,
Gõ sừng, mục tử lại cô thôn.
Ngàn mai gió cuốn chim bay mỏi,
Dặm liễu sương sa khách bước dồn.
Kẻ chốn trang đài, người lữ thứ,
Lấy ai mà kể nỗi hàn ôn?

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *