Bài thơ Thăm nhà bà – Hiệu trưởng kể chuyện – Hiệu trưởng đọc thơMỗi món quà cô giáo và bố mẹ tặng trẻ đều mang đầy ý nghĩa. Hãy đăng ký kênh kể chuyện đọc thơ hay mỗi ngày cho trẻ miễn phí:
Bài thơ Thăm nhà bà là bài thơ giàu tình cảm về chủ đề gia đình. Qua bài thơ Thăm nhà bà, trẻ được học thuộc thơ, phát triển ngôn ngữ và tình cảm gắn kết giữa bà và cháu. Hướng trẻ tới sự quan sát xung quanh, sự cảm nhận, nhận xét về cảnh vật xung quanh và biết đưa ra ngôn ngữ biểu cảm diễn tả cho cảm xúc của trẻ.

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *