Bài văn khấn cúng Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu) năm 2020Bài văn khấn cúng Rằm Tháng Giêng (Tết Nguyên Tiêu)
Xem thêm:

Nam Mô A di đà Phật!

Nam Mô A di đà Phật!

Nam Mô A di đà Phật!

– Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

– Con kính lạy Hoàng thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân cùng chư vị Tôn thần.

– Con kính lạy Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Thúc Bá Đệ Huynh, Cô Di, Tỷ Muội họ nội họ ngoại.

Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………..

Ngụ tại:………………………………………. ……………………..

Hôm nay là ngày Rằm tháng Giêng năm… gặp tiết Nguyên tiêu, tín chủ con lòng thành, sửa sang hương đăng, sắm sanh lễ vật, dâng lên trước án.

Chúng con kính mời ngày Bản cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương, ngài Bản xứ Thần linh Thổ địa, ngài Bản gia Táo quân, Ngũ phương, Long Mạch, Tài Thần.

Cúi xin các ngài linh thiêng nghe thấu lời mời, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành thụ hưởng lễ vật.

Chúng con kính mời các cụ Tổ Khảo, Tổ Tỷ, chư vị Hương linh gia tiên nội ngoại họ………………. nghe lời khẩn cầu, kính mời của con cháu, giáng về chứng giám tâm thành, thụ hưởng lễ vật.

Tín chủ con lại kính mời Ông bà Tiền chủ, Hậu chủ tại về hưởng lễ vật.

Chứng giám lòng thành phù hộ độ trì cho gia chung chúng con được vạn sự tôn lành.

Bốn mùa không hạn ách, tám tiết hưởng an bình.

Nam Mô A di đà Phật!

Nam Mô A di đà Phật!

Nam Mô A di đà Phật!
———————————————–
văn khấn rằm tháng giêng năm 2020, văn khấn rằm tháng giêng tại nhà thờ họ, văn khấn rằm tháng giêng bằng âm hán, văn khấn rằm tháng giêng tại nhà, văn khấn rằm tháng giêng thần tài, bài văn khấn rằm tháng giêng, bài văn khấn rằm tháng giêng trên chùa, các bài văn khấn rằm tháng giêng, văn khấn rằm tháng giêng cửa hàng, văn khấn cúng rằm tháng giêng, văn khấn cúng rằm tháng giêng ngoài trời, văn khấn tạ đất rằm tháng giêng, văn khấn đi chùa rằm tháng giêng, văn khấn ông địa rằm tháng giêng, văn khấn tạ đất ngày rằm tháng giêng, văn khấn thần tài thổ địa rằm tháng giêng, văn khấn thần tài thổ địa ngày rằm tháng giêng, văn khấn cúng rằm tháng giêng gia tiên, văn khấn giải hạn rằm tháng giêng, văn khấn tại gia rằm tháng giêng, văn khấn gia tiên ngày rằm tháng giêng, văn khấn rằm tháng giêng kỷ hợi, văn khấn cô hồn rằm tháng giêng, văn khấn ngày rằm tháng giêng năm kỷ hợi, văn khấn lễ rằm tháng giêng, văn khấn lễ cúng rằm tháng giêng, văn khấn thần linh ngày rằm tháng giêng, văn khấn lễ phật ngày rằm tháng giêng, văn khấn rằm tháng giêng ngoài sân, văn khấn rằm tháng giêng năm, văn khấn ông táo rằm tháng giêng, văn khấn ông công rằm tháng giêng, văn khấn ông thần tài rằm tháng giêng, văn khấn ông táo ngày rằm tháng giêng, văn khấn phật rằm tháng giêng, văn khấn cúng phật rằm tháng giêng, văn khấn phật ngày rằm tháng giêng, văn khấn chúng sinh rằm tháng giêng, văn khấn cúng chúng sinh rằm tháng giêng, văn khấn chúng sinh ngày rằm tháng giêng, xem văn khấn rằm tháng giêng, văn khấn rằm tháng giêng 2020

Nguồn: https://cinausp.org

Xem thêm bài viết khác: https://cinausp.org/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *