Bài văn khấn ngoài trời hàng tháng (Văn khấn chung thiên ngoài trời)Bài văn khấn ngoài trời hàng tháng (Văn khấn chung thiên ngoài trời)

Nội dung bài văn khấn ngoài trời hàng tháng

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư phật mười phương.

Kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ thần quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy ngài Bản gia Tiền chủ ngụ trong nhà này.

Tín chủ con là …………………………….Tuổi………………….

Ngụ tại…………………………………………………………………

Hôm nay là ngày………. tháng…………năm…………………(Âm lịch)

Tín chủ con thành tâm sắm lễ, hương hoa trà quả, đốt nén tâm hương dâng lên trước án, thành tâm kính mời: Đức Hoàng thiên hậu Thổ Chư vị Tôn Thần, ngài Bản cảnh Thành Hoàng, ngài Bản xứ Thổ Địa, ngài Bản gia Táo Quân cùng Chư vị Tôn thần, ngài Bản gia Tiền Chủ. Cúi xin Chư vị Tôn thần Bản gia Tiền Chủ thương xót tín chủ, giáng lâm trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù trì tín chủ chúng con toàn gia an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia đạo hưng long thịnh vượng, lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang, sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm. Chúng con lễ bạc tâm thành, trước án kính lễ, cúi xin được phù hộ độ trì.

Phục duy cẩn cáo!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!

Nam mô A Di Đà Phật!
—————————————————
văn khấn ngoài trời ngày mùng 1 hàng tháng,văn khấn ngoài trời ngày mùng 1,văn khấn cúng ngoài trời mùng 1,văn khấn ngoài trời ngày rằm,văn khấn ngoài trời rằm,văn khấn ngoài trời hàng tháng,văn khấn cúng ngoài trời hàng tháng,bài văn khấn cúng ngoài trời,văn khấn cúng ngoài trời,bài văn khấn ngoài trời,văn khấn chung thiên ngoài trời,văn khấn lễ ngoài trời,văn khấn bàn thiên ngoài trời,văn khấn bàn thờ ngoài trời,văn khấn bàn thờ thiên ngoài trời

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/meo-vat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *