Bạn đến chơi nhà | Nguyễn KhuyếnLỜI BÀI THƠ: BANJ ĐẾN CHƠI NHÀ
TÁC GIẢ: NGUYỄN KHUYẾN

Đã bấy lâu nay bác tới nhà,
Trẻ thì đi vắng, chợ thời xa.
Ao sâu, sóng cả, khôn chài cá;
Vườn rộng rào thưa, khó đuổi gà.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ;
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây, ta với ta.

Xem và nghe nhiều hơn tại:

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/bat-dong-san

8 thoughts on “Bạn đến chơi nhà | Nguyễn Khuyến

 1. Đã bay lâu nay bác tới chơi nhà
  Trẻ thời đi vắng chợ thời xa
  Áo sâu nuớc cả khôn chài cá
  Vươn rộng rào thưa khó đuổi gà
  Cải chua ra cây cà mới nụ
  Bầu vừa rụng rốn mướp đương hoa
  Đầu trò tiếp khách trầu không có
  Bắc đến chơi đây ta với ta
  Mình thuộc rồi

 2. nói chung đến chơi với tao thì đến chứ đéo có trà rượu gì hết. chơi thì chơi không thì cút

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *