BH001 – Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã)BÀI HÁT* Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Sáng tác: NHẠC SĨ Phong Nhã
TRÌNH BÀY: SIDO
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng
Ai yêu bác Hồ Chí Minh hơn thiếu nhi Việt Nam
Bác chúng em dáng cao cao, người thanh thanh
Bác chúng em mắt như sao, râu hơi dài
Bác chúng em nước da nâu vì sương gió
Bác chúng em thề cương quyết trả thù nhà
Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu Bác đã bao phen bôn ba nước ngoài vì giống nòi
Bác nay tuy đã già rồi
Già rồi nhưng vẫn vui tươi
Ngày ngày chúng cháu ước mơ
Mong sao Bác sống muôn đời để dẫn dắt nhi đồng thành người và kiến thiết nước nhà bằng Người
Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em kính yêu Bác Hồ Chí Minh trọn một đời
Hồ Chí Minh kính yêu, chúng em ước sao Bác Hồ Chí Minh sống muôn năm

Nguồn:https://cinausp.org/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://cinausp.org/cong-nghe

2 thoughts on “BH001 – Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng (Phong Nhã)

  1. aqi yeu bac ho chi minh hon cac em nhi dong la mot bai hat giua nhi dong va bac ho mot ben la nhi dong mot ben la bac ho nhung minh yeu ca 2 ben

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *