BH143 – AI YÊU CÁC NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HCM (Phạm Tuyên)bài hát – AI YÊU CÁC NHI ĐỒNG BẰNG BÁC HỒ CHÍ MINH (Phạm Tuyên)
Ai yêu các nhi đồng bằng Bác Hồ Chí Minh
Tính các cháu ngoan ngoãn mặt các cháu xinh xinh
Mong các cháu cố gắng thi đua học và hành
Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình
Đi tham gia kháng chiến để gìn giữ hòa bình
Các cháu hãy xứng đáng cháu Bác Hồ Chí Minh.

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *