Cách thêm 5000 bạn vào Facebook – add 5000 friend facebookCách thêm 5000 bạn đơn giản hiệu quả không cần phần mềm.
Download file FB_Chon.js
Download file danh bạ mẫu
Download google_code.xlsx

Tag
them ban facebook photos
them facebook
them ban facebook workplace
them ban facebook user
them ban facebook memes
them ban facebook friend
them ban facebook in malaysia
them ban facebook page
them ban facebook account
them ban facebook messenger
them ban facebook photos
them facebook
them ban facebook workplace
them ban facebook user
them ban facebook memes
why can’t add friend facebook
auto add friend facebook
add friend facebook greyed out
hack add friend facebook
accidentally add friend facebook
add friend facebook icon
add friend facebook by email
add friend facebook missing
how to add friend facebook
can’t add friend facebook
add friend facebook
add friend facebook 2016
add friend facebook 2015
add friend facebook
add friend facebook without them knowing
add friend facebook greyed out
add friend facebook without permission
add friend facebook button in gmail
can’t add friend on facebook
can’t add facebook friend
no add friend button facebook
no add friend on facebook
remove add friend button facebook
why can’t add friend facebook
auto add friend facebook
add friend facebook greyed out
hack add friend facebook
accidentally add friend facebook

Nguồn:https://cinausp.org/

6 thoughts on “Cách thêm 5000 bạn vào Facebook – add 5000 friend facebook

  1. có bạn nào ko hiện bước 2 ko ..của mik nhẩy sang b3 luôn ko hiểu vì sao nó ghi là bạn có muốn gửi kết bạn tất cả ng này ko ..bấn có thì có thấy nó gửi cho ai đâu

  2. Bạn ơi, cho mình hỏi, làm sao để cái file .js hiện lên trong imacros zậy. Mình không biết làm sao cả. 🙁

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *