13 thoughts on “cach vao facebook cho google chrome – nguyen nhat truong.mp4

  1. cách này sẽ giúp ban vào facebook được, bằng việc thay đổi Proxy, nhưng vào những trang khác sẽ chậm, cho nên bạn chỉ bật nó lên khi vào facebook thôi, không vào thi tắt nó đi để không Anh hưởng đến tốc độ internet.đó là những điều bạn cần chú ý.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *