Chuẩn bị vật phẩm cúng giao thừa đón năm mới ngoài trờiLỄ CÚNG GIAO THỪA TRONG NHÀ
* Sắm lễ: Lễ vật trong lễ cúng giao thừa
Bàn thờ Phật gồm: hương hoa, trái cây, đèn nến, trầm hương (nếu có), thức ăn chay thanh khiết (cơm, xôi, chè, bánh kẹo… Tuỳ theo sự chuẩn bị của mỗi gia chủ)
Bàn thờ Gia tiên (thờ tổ tiên, ông bà) chầu hướng về bàn Phật bày các lễ vật:
+ Hương hoa, đèn nến
+ Trầu cau, trà, nước uống, bánh kẹo, trái cây.
+ Mâm cỗ ngày Tết: nên cúng thức ăn chay (Tuỳ theo sự chuẩn bị của mỗi gia chủ)
Văn khấn cúng giao thừa trong nhà
(Sau khi bày lễ thì đốt nến/đèn, thắp nén hương thơm lên bàn thờ Phật, bàn thờ Gia tiên thành kính chắp tay khấn nguyện)
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật
Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát
Con kính lạy Mười Phương Phật, Mười Phương Pháp, Mười Phương Tăng.
Hôm nay là ngày 30 tháng Chạp năm ………………
Gia đình chúng con là: ………………………………………..
Ngụ tại:………………………………………………
Trước án kính cẩn thưa trình:
Năm cũ qua đi bước sang năm mới
Mong cuộc đời đến với an vui
Hành tin rộn rã tiếng cười
Hoà bình hạnh phúc mọi người thương nhau.
Chúng con cùng toàn thể gia quyến thành tâm sắm sửa phẩm vật hương hoa, cơm canh thanh đạm, chi nghi phẩm vật thanh khiết trên hết dâng cúng Mười Phương Tam Bảo, đến chư vị Thiên địa Tôn thần, phụng hiến Tổ tiên, truy niệm chư gia Cao Tằng Tổ Khảo, Tiên linh nội ngoại cùng cửu huyền thất tổ, lục thân quyến thuộc. Kính thỉnh mời chư vị lai lâm chứng giám, thụ hưởng lễ vật.
Ngưỡng nguyện Mười Phương Chư Phật, chư Đại Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng cùng chư vị thiện thần từ bi gia hộ cho gia đình thân quyến Nội Ngoại an khang thịnh vượng, gia đình êm ấm thuận hòa, tử tôn hiếu thuận, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, tội diệt phước sanh, thiện căn tăng trưởng, đạo tâm kiên cố. Đời đời kiếp kiếp nương bóng từ bi tu theo Phật đà, thoát khỏi đường mê, quay về bờ giác, muôn việc hanh thông, trên dưới một lòng, thực hành Chánh pháp, bốn ân nguyện đáp, ba cõi đều nhờ, tất cả sang bờ an vui giải thoát, giới hương thơm ngát lan tỏa mười phương, hai cảnh âm dương đồng nương lợi lạc.
Phổ nguyện gia môn hưng thịnh, quyến thuộc bình an, nội ngoại tiên linh cùng cửu huyền thất tổ nhiều đời xả bỏ ưu phiền, nhất tâm hướng thiện, quy y Tam Bảo, thoát khỏi mê đồ, tin sâu Nhân quả, tránh xa điều ác làm các việc lành, tinh tấn tu hành, gây tạo vô lượng công đức lành rồi nương nhờ Phật lực sớm vãng sanh về cõi giới an lạc, đời đời không còn thối chuyển với Chánh pháp.
Nguyện cho tất cả chúng sanh đều trọn thành Phật đạo, chứng thành đạo quả.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI TRỜI
* Sắm lễ:
Lễ vật trong lễ cũng giao thừa gồm:
+ Hương, hoa, đèn nến
+ Mâm cơm chay, ấm trà, bánh,….
Tất cả được bày lên bàn trang trọng đặt ở trước cửa nhà.
Mâm lễ cũng giao thừa phải được chuẩn bị chu đáo, trang trọng với lòng thành kính.
Vào đúng thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rồi khấn trước án bát hương.
Văn cúng giao thừa ngoài trời:
Nay là phút giao thừa năm……… Gia đình chúng con là: (liệt kê họ tên)…………… Ngụ tại:……………………………………………………………….

Giao thừa chuyển năm
Năm cũ qua đi
Năm mới đã đến
Tam dương khai thái
Vạn tượng canh tân.
Tín chủ thành tâm tụng:
Chúng con kính lạy cha lành
Cho con được thấy màu xanh hòa bình
Thế gian khỏi cảnh đao binh
Hận thù xóa sạch đón bình minh sang.
Chúng con lạy ánh từ quang
Chiếu soi đất nước ngày càng thăng hoa.
Ai ai cũng sống hiền hòa
Hiểu sâu nhân quả như là thánh nhân.
Cho con lạy cả nghìn lần
Cầu cho phật pháp muôn phần hưng long.
Tu hành giải thoát hằng mong
Chứng thành Phật quả trọn lòng độ sinh.
Chúng con lạy ánh bình minh
Cho con được thấy bóng hình tổ tiên.
Ông bà nơi cõi linh thiêng
Nay nương Phật lực về miền an vui.
Chúng con kính lạy đạo mầu
Cầu cho bè bạn tin sâu đạo huyền.
Cuộc đời vốn tựa con thuyền
Lênh đênh sóng nước đẩy thuyền trôi xa.
Tội gây nhân quả chẳng tha
Biết tin luật ấy thật là phúc thay.
Đầu xuân đoàn tụ sum vầy
Cầu cho tất cả đoạn lần ngã kia
Cái tôi quyết chí xa lìa
chuyên tâm phụng sự sẻ chia mọi điều.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

Nguồn:https://cinausp.org/

One thought on “Chuẩn bị vật phẩm cúng giao thừa đón năm mới ngoài trời

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *