Đại diện nhà trai phát biểu cả rạp cười nghiêng ngả vì không hiểu bác nói gìKính thưa các ông các bà!
Kính thưa toàn thể họ hàng nhà gái!
Thay mặt cho họ nhà trai trong đoàn đón dâu, tôi xin phát biểu như sau:
Đêm tốt ngày rạng, tháng tốt ngày lành
Hôm nay ngày này, chúng tôi về cùng với gia đình họ nhà gái;
Cho xin hạt giống
Về gieo vườn nhà
Kết bông nở hoa
Sau này thành trái
Cho xin con gái
Về làm con dâu
Ngày này năm sau
Sinh được quý tử
Hai ba năm nữa
Hạ sinh công chúa
Ăn ở già nữa
Vợ chồng họp sum
Thấy quý muốn vun
Tui xin báo cáo
Toàn thể bô lão
Bên trong đằng ngoài
Về lâu về dài
Thương lấy chúng tôi 😀
(Bác phát biểu hay quá nhưng dịch để sát nghĩa như bác nói thì không vần được các bạn ạ! 😁😁😁)

Nguồn:https://cinausp.org/

11 thoughts on “Đại diện nhà trai phát biểu cả rạp cười nghiêng ngả vì không hiểu bác nói gì

 1. Kính thưa các ông các bà!
  Kính thưa toàn thể họ hàng nhà gái!
  Thay mặt cho họ nhà trai trong đoàn đón dâu, tôi xin phát biểu như sau:
  Đêm tốt ngày rạng, tháng tốt ngày lành
  Hôm nay ngày này, chúng tôi về cùng với gia đình họ nhà gái;
  Cho xin hạt giống
  Về gieo vườn nhà
  Kết bông nở hoa
  Sau này thành trái
  Cho xin con gái
  Về làm con dâu
  Ngày này năm sau
  Sinh được quý tử
  Hai ba năm nữa
  Hạ sinh công chúa
  Ăn ở già nữa
  Vợ chồng họp sum
  Thấy quý muốn vun
  Tui xin báo cáo
  Toàn thể bô lão
  Bên trong đằng ngoài
  Về lâu về dài
  Thương lấy chúng tôi 😀
  (Bác phát biểu hay quá nhưng dịch để sát nghĩa như bác nói thì không vần được các bạn ạ! 😁😁😁)

 2. Ông phát biểu ý nghĩa ngắn gọn súc tích hay lắm chắc ông người lạc sơn nên nói tiếng mường mới như vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *