Đen – hai triệu năm ft. Biên (m/v)Đen – hai triệu năm (two million years) ft. Biên
Download/Stream “hai triệu năm”:
#haitrieunam #Den #Bien #Denvau #kobukovu

Directed by Đen
Prod. by paryobeats
Record/Mix/Master: Trác Ngọc Lĩnh
Quay: (Mome team) Tuấn Khôi, Phát Nguyễn, Thiệu Phạm, Khoa Danh, Thái Sơn
Engsub: Hana’s Lexis

follow Biên:
/facebook:

follow Đen:
/instagram:
/youtube :
/spotify:
/itunes:
/facebook:
//////page:
////profile:

© 2019 Đen

Nguồn:https://cinausp.org/

24 thoughts on “Đen – hai triệu năm ft. Biên (m/v)

  1. Con người hình thành đã triệu năm .
    Tình yêu tồn tại đã triệu năm .
    A yêu em vì một nụ cười .
    Nhưng trái tim a phải đau 10 triệu năm .

  2. Ngoa đã tiêm vào tâm trí con "Trăm ngàn con sóng xô/ Anh lao mình vô biển cả để cát chui vào asshole" huhu con xl chú Đen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *