ĐT là gì trên facebook? Giải thích đt nghĩa là gì và được dùng ra sao.Từ đt là gì trên facebook và nó có mục đích gì? Cụ thể đt trong facebook là gì mà các bạn trẻ hay dùng? Những câu hỏi, đại loại như:đt có nghĩa là gì, hoặc đt là j … sẽ được trả lời hết sức ngắn gọn trong nội dung video này.

Đăng ký kênh:

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *