English vocabulary about SCHOOL THINGS | Vocabulary by topicsEnglish vocabulary about school Things
——————————————————–
Enjoy English – Enjoy Learning! Enjoy English!
Make Learning English funnier and more effective through: Stories with subtitles, vocabulary by topics with images, conversations by topics.
——————————————————–
Playlists:
– Learn English through stories with subtitles:
– Learn English through conversations:
– Learn English vocabulary:
——————————————————–
Please LIKE and SUBSCRIBE to support us!
#EnjoyEnglish #EnglishVocabulary #SchoolThings

Nguồn: https://cinausp.org

Xem thêm bài viết khác: https://cinausp.org/giao-duc

45 thoughts on “English vocabulary about SCHOOL THINGS | Vocabulary by topics

 1. ❤️❤️❤️❤️❤️❤️✝️✝️✝️✝️✝️❤️❤️❤️🇻🇳🇻🇳🇻🇳📙📙📙📘📘📗📕📕🌫🌫🌫🌫🌫💦💦

 2. 😍💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

 3. 😊💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯💯

 4. Đung nhân đoc thêm nhé
  💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁💁👬👮💂💂💁💁💁💁💁💁💁💁👬👭💂💑👪👴👷👬👮👤💂🐥🐇🐦🐥🐤🐤🐢🐰🐓🐓🐨🐷🐽🐍🐠🐠🐠🐨🐘🐘🐷🐽🐸🐨🐸🐻🐯🐨🐷🐽🐵🐒🐵🏫⛪⛲🏭⛪🏰⛪⛪🏪🏨🏪🏨🏪🏨🏪🏨🏨🏪🏨🏦🗿🛁🚿🚿🔩🔩🔩🔨🔨🔨🔨🔧🏭🏩🏪🏨🏰🏬⚓⚓🏭🗼🔩👢👚👗👖⌚👓👓🎓👘👘🎒👛👚👚👠👓👚👙👙👙👙👢👙👢👙👢👢👚👙👠👢👢👓👚👓👓👙👙👙👗👗🎓🎓🎓🎓👖👖👕👑👑👒👠👒👠👒👠👒👠👠👕👠👠👠👔👔👟👟👟👟👟♑♈♊♏♉🔜⌛♈♏♍🔯♒🚻♒🅱🚰🚯♓🔯🔱♎♏♐♐♒♓♓🚯🚻🔯♏♐🚮⛎🔯🔱♉⏳♊♊♒♑♑♑♐♉♊♒♒♐♏♎♎🔱🚻🚮🚯♓⛎♍♋🚰🚰🚯🚮🚮🚻🚯🚰🚱🚱⛎♓♑♌♐♌🚻♊♎♒♓♑♐♍♐♌🚻♓🔯♓🔯♒♎♏♍🚰🚯😤😣😑😑😆😇😈😈😉😯😐😴😢😧😥😮😟😱😲😳😵😶😶😶😶😶😷😞😒😍😛😲😒😳😩😳😮😮😣😤😥😦😧😧😨😒😳😗😳😳😋😳😋😋😋😋😋😳😳😶
  😈
  😢
  😥😦😢😢😢
  😠😈🐦🐤🐹🐢🐇🐤🐏🐤🐏🐤🐦🐤🐦🐦🐤🐦🐤🐏🐑🐑🐔🐔🐁🐰🐤🐤🐹🐹🐢🐇🐇🐰🐓🐓🐀🐁🐁🐔🐐🐗🐗🐴🐮🐄🐄🐂🐃🐺🐣🐣🐭🐕🐶🐩🐈🐱🐀🐁🐐🐔🐐🐴🐃🐺🐕🐶🐩🐈🐱🐱🐢🐢🐢🐥🐂🐏🐏🐮🐄🐄🐄🐂🐃🐤🐓🐁🗽🏫🏭🏪🏫⛲⛲🏰🗿⛲🗿🗽🗼🗼🏭🏬🏨⛪🏦🏦🏥🏤🏤🏢🏢🏡🏠⛎♍♍♌♌♊♊♊🔚🔚♋🔚♋♋♋♊♍♍♌♌♌♓♒♋♋♍🔚⌛😕🗿⛎🏬🏫😡😈😈😈😈😦😦😲😤😟😟😲😨😨😵😳😳😲😮😩😷😟😱😱😮😑😕😠😬😴😨😜😍😒😩😩😣😤😥😦😵😵😵😜😛😍😒😶😩😣😤😬😧🏨🏧🏡🏦🏦🏦🏥⛪🗽🗽🗽🗽🗼🐮🐑🐏🐏🐰🐰🐰🐰🐰🚿🗽🗽⛪⛲🏦🏥🏩🏨🏰🏤🗻🔨🔨🔨🔩🔩🏭🏰🏬🏬🏨🗼🚿♓♊♉♏♏♑♒♒♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓♓😡😇😇😤😤😢😥😤😣😤😤😦😤😦😤😦😤😤😧😑😴😑😕😆😆😠😈😐😢😢🗼🏫🗻🐇🐰🐰🐇🐢🐇🐓🐓🐦🐥🐦🐯🐼🐂🐼🐤🐴🐣🐼🐷🐨🐼🐼🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐷🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐍🐯🐯🐯🐟🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐯🐍🐍🐍🐴🐗🐗🐗🐯🐟🐟🐯🐯🐍🐸🐽🐷🐖🐃🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐄🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐐🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐹🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐰🐇🐇🐇🐇🐇🐔🐓🐓🐄🐂👡👙👙⌚👔👕👗🎩👟👟⌚👗👗👔👓👘👘👘👙👙👠👡👡👡👢👖👗👗👜🏪🏧🏠🏡🏢🏤🏦⛲🗿🏩🏨🏧🏬🏬⚓💈🔧🔨🛁🛁🗿🗿🏰🏬🏧🗼🏪🏫♓♋♎♎♏♏♐♋♐♐♐♐♒♐♏♏♏♐🚯♍😣😕😂😐😨😕😕😕😬😡😠😯😆😕😢🚿🗽🗻🗽🗼🏭⚓⚓💈🔧🔨🔩🚿🗿🐮🐥🐩🐈🐓🐑🐄🐂 😤😠😐😁😁😂😃😄😐😴😴😴😴😢😥😥😣😮😑😷😱😍😍😛😜😜😜🙍🙌🙋😫🙋🙇🙇🙇👦👦👧👧👨👨👨👨👨👨👨👨👨👧🙊👴👩👩👴👫👫👫👪💑💏👵👤👤👥👮👷💁💂💂👯👯👯👯💅💅👱👿👲👲👲👲💅👲💅👲👾👼💃👼💃👼👲👼👲👼👹👽👼👹👼👹👱👱👼💆👷👰👷💁🎅🐰🐰🍴🍵🍹🐲🐲🐾🐲🐾🐲🐉🍷🍻🐛🐛🐛🐙🐙🐋🐋🐜🐋🐙🐪🐪🐫🐫🐪🐜🐋🐙🐙🐙🐆🐊🐊🐆🐲🐋🐚🐙🐆🐚🐡🐟🐲🐌🍷🐾🍧🍧🍺🐌🍧🍧🍨🐾🐲🐉🐛🐛🐚🐚🐚🐛🍹🐉🐉🍵🍼🐾🍸🍺🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐜🐉🍴🐉🍷🐾🍶🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐲🐜🐜🐜🐜🐜🐜🍩🍩🍩🍰🍰🍙🍙🍙🍙🍚🍛🍲🍲🍲🍎🍎🍌🍠🍘🍥🍥🍱🍟🍟🍫🍬🍭🍙🍖🍖🍖🍛🍕🍬🍯🍯🍬🍜🍚🍘🍘🍡🍱🍟🍭🍤🍓🍒🌳🌳🌱🌰🍏🍋🍄🍅🍇🍎🍍🌷🌷🌵🍒🌱🌰🌰🌳🌳🌲🌲🌱🌱🌲🌳🍒🍒🍅🍅🍅🍋🍋🍊🍊🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🍉🌓🌓🌓🌓🎑🌘🌗🌖🌗🌘🎑🌄🌄🌅🌇🌇🌇🌉🌐🌐🌍🌏🌆🌃🌋🌋🌎🌎🌇🌅🎑🌘🌖🌖🌛🌜🌑🌒🌓🌔🌕🌘🌘🌘🌄🌃🌘🌉🌊🌋🌊🌉😬😆😈😦😬😕😠😡😡😡😄😄😄😄😄😄😄😃😂😉😆😉😆😡😡😡😕😕😡😢😕😑😕😡😕😡😕😡😕😡😕😕😡😠😡😡😠😠😡😠😡😠😡😡😠😡😠😡😡😠😡😠😬🐥🐑🐍🐂🐍🐽🐮🐄🐂🚱♎🚱♎🚱⏰🚱🈁⛔🚹⚠🆖🆒🆒🆙🆘🆙🆙🆕♿♻🚩🐑🐰🐣🐑🐥🐤🐤 ai an chu doc them rui thi cho 1like nha mat công tui viêt

 5. Mua sắm trực thuộc về chưa có người hùng vương phi và các bạn khỏe, phát tài ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd ôôôôôôêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê wwwwwwwdddddddddddddddddd t. hiếp dâm, có ai đi đâu cũng thấy người hùng ti vi, có ai đi đâu cũng thấy người hùng ti vi ống dẫn nước ngoài đó rứa.

 6. Cả nhà mình, từ bé 4 tuổi tới ông bà không biết tiếng Anh  đều học theo phương pháp các Level của kênh này, giờ nói chuyện choanh choách với nhau suốt ngày, chẳng tốn xu nào. Share cho cả nhà cùng học cho vui. @UCedmOhybNmtM-Pc5HG7z6Kw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *