Game Ai Là Triệu Phú ( C++ )Facebook :
Visual 2010 :

Nguồn:https://cinausp.org/

22 thoughts on “Game Ai Là Triệu Phú ( C++ )

  1. Bạn cho mình hỏi là giọng đọc của chị google là bạn làm từ trước rồi thu vô hay là mình chỉ cần nhập câu hỏi rồi sẽ được convert ra âm thanh ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *