24 thoughts on “Giải nhanh truyền tải điện năng (4-5-6 cột)- Thầy Vũ Ngọc Anh

  1. thầy dạy lí lớp e kêu về xem thầy Vũ Ngọc Anh dạy 4 5 cột dễ hiểu lắm;)) cảm ơn thầy ạa

  2. Cho mình hỏi ở câu 7 sao giảm công suất truyền tải 81 lần mà lại là giảm đenta P đi 81 lần vậy ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *