Hướng dẫn cách xếp tên theo thứ tự ABCCách xếp tên theo thứ tự ABC áp dụng cho giáo viên chủ nhiệm các lớp trong nhà trường xếp tên học sinh tren máy tính, trong sổ kế hoạch chủ nhiệm, sổ…

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *