10 thoughts on “Hướng dẫn Đề thi Vẽ kỹ thuật – CLB X50 – Nguyễn Huy Báu

  1. khi bạn vẽ mà gióng các điểm sang.ví dụ điểm 1-làm sao để biết bạn gióng bắt đầu từ tâm hay từ phía ngoài

  2. Vẽ như này mình thấy một số điểm bất cập : ) từ điểm giao bên hình chiếu đứng bạn dóng sang hình chiếu cạnh bạn k hề đề cập hay nội dung gì liên quan đến khoảng cách mà chỉ là độ dài từ điểm ảnh bên hc cạnh .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *