Khách đến chơi nhà Karaoke Quan họ lời cổKaraoke Khách đến chơi nhà – Quan họ lời cổ
Đăng ký ủng hộ kênh, nhận video mới nhất:
Khách đến chơi nhà (lời cổ)
Khách đến í đến chơi hự hừ nhà là chơi hự hừ nhà
Đốt than ớ ơ dậu mà quạt i nước mấy pha trà mời người xơi i là chén có a trà này
quý i vậy í ơ ớ ở ơ quý i vậy í đôi người ơi
Mỗi người ì là người xơi mỗi chén mấy cho em í i vui lòng là em í i muốn cho/, sông i cạn í ơ ớ ở ơ sông i cạn í ơ đất liền.
Để em ớ ơ dậu mà đi i lại mấy kẻo phiền là đò giang là em í i vào chùa, thấy i chữ í ơ ớ ở ơ thấy i chữ linh à nhang.
Gần chùa là chùa chả i bén mấy duyên hương í i chút nào là sáng có ả trăng xuông, sáng i cả í ơ ớ ở ơ sáng i cả í ơ vườn đào.
Ba bốn người ì là người ngồi i đấy mấy người nào là còn không là có ới ả nên chăng, se sợi í ơ ớ ở ơ se sợi í ơ chỉ hồng.
Lời thơ:
Mấy khi khách đến chơi nhà,
Đốt than quạt pha trà em mời người xơi.
Trà này quý vậy người ơi,
Mỗi người mỗi chén cho em vui lòng.
Em muốn cho sông cạn đất liền,
Để em đi lại kẻo phiền đò giang.
Vào chùa thấy chữ linh nhang,
Gần chùa chả bén duyên hương chút nào!
Sáng trăng xuông sáng cả vườn đào,
Ba bốn người ngồi đấy, có người nào còn không?
Nên chăng se sợi chỉ hồng!
#khachdenchoinha #karaokequanho #quanhobacninh24h

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *