Làm Lễ Trấn Trạch Về Nhà Mới Cần Chuẩn Bị Những Gì? l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh#ChuakhaiNguyen, #ThayThichDaoThinh, #TinhTongHocHoiVietNam
Kênh YouTube Ban Thông Tin Chùa Khai Nguyên chuyên đăng các bài Pháp âm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh – Trụ Trì Chùa Khai Nguyên
© Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam
– Chùa Khai Nguyên – Xã Sơn Đông – thị xã Sơn Tây – thành phố Hà Nội
Điện thoại: 02433. 610 897
E-mail: chuakhainguyen@gmail.com
Kênh Youtube Chùa Khai Nguyên:
Kênh Youtube Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh:
Trang FB Chùa Khai Nguyên – Sơn Tây:
Tranh FB Tịnh Tông Học Hội Việt Nam:
Website: –
– Quý vị vui lòng không chỉnh sửa nội dung cũng như tiêu đề clip.

Nguồn: https://cinausp.org

Xem thêm bài viết khác: https://cinausp.org/meo-vat

6 thoughts on “Làm Lễ Trấn Trạch Về Nhà Mới Cần Chuẩn Bị Những Gì? l Đ,Đ Thích Đạo Thịnh

  1. Pháp Âm Thầy Thích Đạo Thịnh – Kênh YouTube Ban Thông Tin Chùa Khai Nguyên chuyên đăng các bài Pháp âm của Đại Đức Thích Đạo Thịnh – Trụ Trì Chùa Khai Nguyên © Trưởng Đạo Tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam – Quý vị vui lòng không chỉnh sửa nội dung cũng như tiêu đề clip. " Phật Giáo Là Nền Giáo Dục" – Kính chúc Quý vị có thời Pháp âm thật an lạc!

    Quý Vị nghe pháp đừng quên bấm đăng kí, nhấn nút chuông và chia sẻ kênh để rộng kết thiện duyên với quý đạo hữu. A Di Đà Phật!

  2. Mong thầy có nhiều sức khỏe để hoàng dương phật pháp. Nam mô hoan hỷ tạng bồ tát ma ha tát.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *