LỄ CÚNG THÔI NÔI [ BÉ GIA HÂN ] THEO PHONG TỤC NGƯỜI SÀIGÒNLỄ CÚNG THÔI NÔI theo phong tục người SàiGòn , khi đứa bé được tròn 12 tháng [ 1 tuổi ] cha mẹ bé có sắm lễ vật để ra mắt tạ ơn 12 Mụ Bà 13 Đức Thầy , sau đây là Lể cúng Thôi Nôi Bé Gia Hân – đơn giản nhất

Nguồn:https://cinausp.org/

One thought on “LỄ CÚNG THÔI NÔI [ BÉ GIA HÂN ] THEO PHONG TỤC NGƯỜI SÀIGÒN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *