Lễ Động Thổ Khởi Công Niệm Phật ĐườngNgày 20/05/2016 (nhằm 14/04 AL ) trang “Niệm Phật Vãng Sanh Tây Phương Cực Lạc” có duyện sự trở về Niệm Phật Đường Phước An, Huyện Vĩnh Cữu tỉnh Đồng Nai tham dự lễ Phật Đản 2016, và sau đó là lễ động thổ khởi công niệm Phật đường.

Nguồn:https://cinausp.org/

4 thoughts on “Lễ Động Thổ Khởi Công Niệm Phật Đường

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *