Lễ khai giảng lớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Cần Giuộc – Long AnNgày 14/1/2017 Công ty cổ phần giáo dục Việt Nam đã tổ chức lễ khai giảng lớp Quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại Long An
Ban quản lý lớp: Cô Vân 0979 86 86 59
WEBSITE:

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *