Lớp bồi dưỡng quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại tphcmLớp quản lý nhà nước ngạch chuyên viên tại tphcm. Khóa học cấp chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên theo quy định của Bộ Nội vụ là điều kiện cần để thi hoặc xét nâng ngạch; Ban quản lý lớp: Cô Vân – 0979 86 86 59
Website:

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *