Mâm cúng ông Công ông Táo cần những gì?VTC Now | Theo truyền thống, vào ngày 23 tháng Chạp, người Việt sẽ thực hiện lễ cúng ông Công ông Táo, tiễn các vị Táo quân về trời. Trong đó, nghi lễ cúng tiễn các vị Táo quân cần được chuẩn bị chu đáo với nhiều lưu ý.

Nguồn:https://cinausp.org/

2 thoughts on “Mâm cúng ông Công ông Táo cần những gì?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *