Ngữ pháp : Cách sử dụng cấu trúc: Such + adj noun That + Clause. ( 9 ).— Xem thêm danh sách video bài học theo chủ đề —
1. Bài giảng Thì Quá Khứ Đơn:
2. Bài giảng Thì Quá Khứ Tiếp Diễn:
3. Bài giảng Thì Hiện Tại Tiếp Diễn:
4. Bài giảng Thì Hiện Tại Hoàn Thành:
5. Bài giảng Thì Tương Lai Gần:
6. Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề thông dụng:
7. Trắc nghiệm nâng cao Tiếng Anh:
8. So Sánh Tính Từ:
9. So Sánh Trạng Từ:

—Cải thiện Tiếng Anh miễn phí và nhanh chóng cùng Dạy & Học Tiếng Anh—
✔Đăng ký kênh để nhận được thông báo bài giảng mới nhất:

✔ Official Facebook:
✔Liên hệ kênh: vominhthao702@gmail.com

Nguồn:https://cinausp.org/

3 thoughts on “Ngữ pháp : Cách sử dụng cấu trúc: Such + adj noun That + Clause. ( 9 ).

  1. Cảm ơn thầy, em vẫn theo dõi đều đặn những video của thầy.
    Trong tài liệu em hay nhận được khách hàng cấu trúc về (such + + That) em thấy không có adj. mong thầy chỉ rõ thêm về ví dụ: The metallic screen insulation shall be applied in such a manner that electrical continuity will not be distorted or disrupted.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *