Ngữ pháp Thông dụng: Cách dùng Wish p1 (VOA)#VOATIENGVIET #HOCTIENGANHCUNGVOA
Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Nếu không vào được VOA, xin hãy vào để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm:

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp:

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Có bao giờ các bạn ước làm được điều gì đó hay ước nó sẽ xảy ra cho dù thực tế không phải như vậy không? Trong hoàn cảnh đó, người nói tiếng Anh bản địa sẽ dùng động từ “wish” để thể hiện mong muốn điều gì đó mà khó đạt được. Để hiểu rõ hơn, các bạn cùng xem video sau nhé.

Người nói tiếng Anh bản địa dùng động từ “wish” để thể hiện mong muốn điều gì đó mà khó đạt được. Họ thường dùng “wish” trước một mệnh đề danh từ – một nhóm từ gồm một chủ ngữ và một vị ngữ.

Người nói ước về tương lai, hiện tại và quá khứ.

Cùng xem thử một câu về tương lai nhé.

“Tom can’t come to the office tomorrow.”

Câu này sẽ thay đổi như thế nào nếu người nói thể hiện ước muốn về Tom?

“I wish Tom could come to the office tomorrow”

Ở đây, người nói thực sự thể hiện sự không vui khi Tom sẽ không tới văn phòng. Họ muốn Tom đến văn phòng.

Kỳ lạ thật. Mặc dù người nói thể hiện một mong muốn cho tương lai nhưng họ lại dùng thì quá khứ đơn. Trong trường hợp này “could” là thì quá khứ của động từ khuyết thiếu “can.”

“Tom will tell me the truth.” là một ví dụ khác.

Nếu bạn biết Tom sẽ không nói sự thật, bạn có thể nói:

I wish Tom would tell me the truth.
(Thì hiện tại) (thì quá khứ)

Nguồn:https://cinausp.org/

2 thoughts on “Ngữ pháp Thông dụng: Cách dùng Wish p1 (VOA)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *