Nhà đầu tư bán gấp "trâu cày" Bitcoin vì lỗ đậm(Dân trí) – Bỏ ra 3 triệu USD đầu tư 1000 máy đào Bitcoin nhưng chị Phương Dung đành bỏ dở sau gần 2 năm kinh doanh. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên do việc đào Bitcoin càng ngày càng khó, giá Bitcoin quá thấp khiến chị không đủ kinh phí trả tiền điện mỗi tháng gần 1 tỉ đồng.

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *