Nhàn – Bài thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm – Dạy Học Ngữ Văn Online“Nhàn” là bài thơ Nôm nổi tiếng của Nguyễn Bỉnh Khiêm. Qua bài thơ “Nhàn”, Nguyễn Bỉnh Khiêm bày tỏ quan niệm sống nhàn của bản thân, đồng thời thể hiện lối sống thang cao và nhân cách đáng ngưỡng mộ của ông !

Nguồn:https://cinausp.org/

3 thoughts on “Nhàn – Bài thơ Nôm của Nguyễn Bỉnh Khiêm – Dạy Học Ngữ Văn Online

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *