Nhận cảnh báo khi có người lạ đăng nhập vào facebook của bạnNhận cảnh báo khi có người lạ đăng nhập vào facebook của bạn. Quản lý tài khoản facebook và biết được người lạ đăng nhập vào bất cứ khi nào dùng tài khoản bạn lợi dụng làm việc mà không phải là bạn.

Nguồn:https://cinausp.org/

2 thoughts on “Nhận cảnh báo khi có người lạ đăng nhập vào facebook của bạn

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *