Ninja add Friend – Hướng dẫn sử dụng tính năng UnfriendTính năng cho phép bạn hủy bạn bè của mình theo giới tính, độ tuổi, địa điểm, chạy song song nhiều nick đa luồng

Phần mềm ninja add friend cho phép bạn kết bạn nhanh theo list uid chạy đa luồng tùy chỉnh tốc độ, kết bạn theo gợi ý của facebook, kết bạn theo bạn bè chung, lọc bạn bè theo giới tính, địa điểm, ngôn ngữ, số lượng bạn bè

– Chi tiết tham khảo

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *