Off là gì trên facebook? Giải thích một số nghĩa của từ offTừ off là gì và có nghĩa ra sao trên facebook? Giải thích off nghĩa là gì khi đi kèm với vài từ tiếng Anh khác.

Đăng ký kênh:

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *