22 thoughts on “Phần 75: Thứ tự tính từ dễ học nhất (Order of adjectives)

  1. Amazing! I love you so much. This lesson is very useful for me. I used to not remember the way make a sentence with them before.

  2. Chào thầy! Với quy tắc này , xem video 76 về ngữ điệu thì sẽ phân chia thế nào ạ? Chứ 1 hơi mà nói cả 5 từ thì ko đủ hơi và ko biết từ nào được nhấn to hơn so với các từ còn lại

  3. Vì cv phải học chứ tiếng việt thứ tự từ trái qua phải rõ ràng hơn,ước j tiếng anh cũng giống vậy

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *