Sau MV "Là 1 thằng con trai", Jack kết hợp với Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy liệu đã hợp lý ?Sau MV “Là 1 thằng con trai”, Jack kết hợp với Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy liệu đã hợp lý ? #Tintuc #Tintucgiaitri #Tintucshowbiz Kênh tổng hợp tin …

Nguồn:https://cinausp.org/

6 thoughts on “Sau MV "Là 1 thằng con trai", Jack kết hợp với Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy liệu đã hợp lý ?

  1. Sau MV "Là 1 thằng con trai", Jack kết hợp ĐD Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy liệu đã hợp lý ?

  2. Sau MV "Là 1 thằng con trai", Jack kết hợp ĐD Nguyễn Quang Dũng và Trần Thanh Huy liệu đã hợp lý ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *