30 thoughts on “[ Siêu Nhanh ] Auto add friend facebook 2018

  1. mình muốn add bằng cách vào friend list của ng khác rồi auto thêm bạn bè có code nào như v ko cảm ơn channel

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *