24 thoughts on “Thế nào là bàn tay phú quý ( zalo : 0766623979)

  1. Đường sinh đạo dài… Có cả 4 vòng cổ tay mà giờ vẫn còn trẻ mà quanh năm suốt tháng ốm đau như 1 bà cụ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *