THVL | Ai sẽ thành sao nhí – Tập 2: Đừng ngồi yên trong góc tối – Trâm Anh, Ngọc HàAi sẽ thành sao nhí là hành trình tìm kiếm tài năng âm nhạc sở hữu giọng hát xuất sắc, giàu cảm xúc và phong cách biểu diễn chuyên nghiệp, đề cao chất…

Nguồn:https://cinausp.org/

5 thoughts on “THVL | Ai sẽ thành sao nhí – Tập 2: Đừng ngồi yên trong góc tối – Trâm Anh, Ngọc Hà

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *