Trailer Ám Ảnh Kinh HoàngDiễn viên : ken handsome – win hí
Quay phim bằng điện thoại : Út Lâm Chấn Khang
Dựng phim bằng điện thoại : Út Lâm Chấn Khang luôn
nguồn: FB Út Lâm Chấn Khang
dự là phim này sẽ cạnh tranh vs phim “5 Con Mẹ Khùng”

Nguồn:https://cinausp.org/

2 thoughts on “Trailer Ám Ảnh Kinh Hoàng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *