ttql là gì trên facebook? Giải thích ý nghĩa của ttql.ttql là gì? Thật sự thì ttql có nghĩa như thế nào và là cái gì, mà tại sao giới trẻ lại hay dùng trên mạng facebook?

Đăng ký kênh:

Nguồn:https://cinausp.org/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *