Tự mình Cúng Biếu Mã cho vong vào dịp Giỗ hoặc Rằm Tháng 7-Cậu Khang Nam ĐịnhVới mức tiền 300 nghìn có lẽ không thể nào đầy đủ hơn để có bộ sớ như thế,mọi người liên hệ trực tiếp số điện thoại: 0989115096 (Huyền Trang) để thỉnh sớ
Hoặc mọi người có thể mua trực tiếp các loại sớ ấy tại các cửa hàng bán mã các nơi đều có.Phần văn khấn và tên các loại sớ thầy để phía dưới video mọi người chép vào nhé.
#CẬUKHANGNAMĐỊNHTHỦNHANGNAMTHÀNHPHỦ

Nguồn:https://cinausp.org/

38 thoughts on “Tự mình Cúng Biếu Mã cho vong vào dịp Giỗ hoặc Rằm Tháng 7-Cậu Khang Nam Định

 1. KHONG NEN TIN LOI ONG NAY PHATBKHONG DAY DIEU NAY
  PHAT DAY AI AN MOI NO AI LAM NGUOI DO CHIU NHAN QUA LUAN HOI DOT VANG MA CUNG KHONG DUOC

 2. Nhà phật thì ko nên đốt đồ mã để vong linh còn siêu thoát đây nhà sư ko phải dám sưng thày tuyên truyền mê tín ko ai nghe đâu đồ nhảm

 3. Toi chua nghe thấy thầy nao bao phai dùng 5-6 lo hoa .Ma thay đi nguoc lai đạo nha Phật,đốt vang mã nhieu.Bua thầy viet thi thầy quang cao chứ ai biet ra sao la đúng đau.

 4. Con chào mế ạ con hay đi ễ đền chùa nhưng không biết văn khấn vậy mế có văn khấn đền chùa miếu phủ không ạ con cảm ơn ạ

 5. Theo thuyết nhà phật. Phật hiếu tự tâm. Trần sao âm vậy . Cũng như bên đạo giáo họ có vậy đâu mình thì mang tiền thật đi đốt bỏ?

 6. ……………………………..Văn Khấn Khi Biếu Mã…………………………
  Nam mô A Di Đà Phật

  Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Đệ Tử kính cẩn thỉnh:

  Nhị vị sứ giả:Vũ Lâm sứ giả,Minh Y Sứ Gỉa tiếp triệu chư trân linh gia tiên

  Kính thỉnh: Bản gia thổ công đông trù tư mệnh táo phủ thần quân chư vị tôn thần cai quản bản sứ tiếp dẫn cho vong linh gia tiên…..tộc

  Thần hiếu tử chúng con cung thỉnh: Môn Đường Thượng Lịch Đại Nội Ngoại Chư Vị Chân Linh-Vị Tiền

  Tộc Đại Tổ Cô Chân Linh-Vị Tiền

  Tộc Đại Quan Mãnh Tổ Chân Linh-Vị Tiền

  Hội Đồng Gia Tiên Cao Cao Chi Tổ Khảo,Cao Cao Chi Tổ Tỷ,Hiển Tổ Khảo,Hiển Tổ Tỷ,Hiển Khảo,Hiển Tỷ,Tổ Cô,Quan Mãnh,Thân Mãnh,Thân Cô Chư Vị Vong Linh,hữu danh vô vị hữu vị vô danh

  Đồng chư vong linh……..Tộc

  Hôm nay là ngày:………..

  Con cháu tiên tổ là:………………………

  ………………………………………………………………..

  Cư sứ tại:…………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………….

  Thành tâm tu thiết lễ nghi hương hoa đăng trà quả thực phụng hiến cung thỉnh mời nhị vị sứ giả chứng minh thành tâm cung thỉnh hội đồng gia tiên chứng giám,mong cầu sứ giả tiếp triệu vong linh giáng ngự từ đường cấp phó tài mã giao sứ giả chuyển tiếp cho chư vị gia tiên cầu hồi âm sử dụng, đồ vật như thời thời,cấm bất đắc tà ma ngoại đạo hoặc quỷ sứ vô danh hòng ư chiếm đoạt,nguyện cầu vong hồn gia tiên siêu sinh tịnh độ vãng tây phương

  Con cháu nguyện cầu sám hối gia tiên khởi vì việc âm chưa tỏ việc dương chưa tường ngưỡng vong gia tiên đại xá lầm lỗi cầu con cháu tiên tổ cảm dĩ toại thông yên ninh thọ trường ngưỡng vong gia tiên tác đại chứng minh

  Nam Mô A Di Đà Phật!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *